Vitéz gyarmatiak: Rákóczy István

Rákóczy István Volt nógrádi főispán-kormánybiztos, 1963. június 17-én született Lőrinciben. Jogi tanulmányait elvégezve, Nógrád vármegye szolgálatába lépett. Kormánybiztosi kinevezése előtt már több, mint harminc éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezett, majd egy évtizeden át volt a Nógrádi járás főszolgabírója.
Szerepe volt a rétági takarékpénztár megalakításában. A háború alatt a vármegye másodfőjegyzőjévé választották. Az evangélikus egyházban esperességi felügyelő volt, a politikában a Függetlenségi 48-as Párt tagjaként tevékenykedett. A háború végén hosszabb ideig működött Borsod, Gömör és Kishont vármegyék területén, mint a közélelmezési miniszter megbízottja. 1918 novemberében Nógrád vármegye főispáni jogokkal felruházott kormánybiztosává nevezték ki. Ezt a posztot töltötte be 1919. február 26-ig, amikor a szociáldemokrata munkástanács és katonatanács eltávolította hivatalából. Előzetesen már ő maga is kérte felmentését. A Kommün alatt, mint túsz, sokáig ült börtönben.