Hősök a filmvásznon

A legbátrabb város

Bemutató: 2009. november 5.
Műfaj: Dokumentum, Dráma, Háborús
Rendező: Matúz Gábor
Forgatókönyvíró: Matúz Gábor
Szereplők: Dánielfy Zsolt, Gáspár Tibor, ifj. Jászai László, Kelemen István, Szakács Tibor, Urmai Gábor, Csabai János, Deáky Szandra

A XI. Lakiteleki Filmszemlén, a zsűri  100 eFt-os különdíját nyerte el az alkotás.

2010-ben Csíkszeredán az VI. Film.dok Magyar-Román Dokumentumfilmfesztivál 1. díját kapta meg Matúz Gábor és filmje.


A hősök csarnoka


Halottak

Nagy József(szakaszvezető): 22 éves, szül. Dunapentelén
A legvitézebb Mollináry szakaszvezető, aki az egész háborút végigküzdötte, s éppen készülődött haza ővéihez. Bajatz annyira szerette ezt a derék fiút, hogy amikor jelentették neki halálhírét, magánkívül volt, és hangos zokogással siratta derék katonáját.
Dancsok Ferenc(tizedes): 22 éves, szül. Kecskeméten. A vasútállomás visszafoglalásáért vívott harcban halt hősi halált.
Virág Lajos(őrvezető): 22 éves, szül. Újkécskén. A laktanyáért vívott harcokban  kapott halálos sebet és halt hősi halált.
Czakó Balázs(honvéd): 23 éves, szül. Kiskunmajsán. A laktanyában vívott közelharcban Lauka Gusztáv(cseh parancsnok)lőtte revolverrel hasba.
Jeszenszky Kálmán apátplébános visszaemlékezése a honvédek temetésén e képen idézi meg Czakó Balázs vitézségét:
"Gyászoló magyar testvéreim! Sok szépet olvastam a hazaszeretetről s ennek erejéről  - híres emberek szájából is hallottam ennek magasztalását - , de egy se tett rám  oly mélységes hatást, mint az a pár szó, amit az itt nyugvó hősök egyikének ajkáról hallottam. Ágyához hívatott s mikor a lelkieket elvégeztük, megkérdeztem: Fiam, barátom, nincs-e valami mondanivalód az otthon maradott szüleid számára?”
 „Tessék velük tudatni, hogy őket nagyon szerettem, de az édes magyar hazámat még jobban szerettem.”
Rózsa András(vasutas): 40 éves, vasúti kalauz, elhunyt január 29-én este 9 órakor, koponya és nyaklövés következtében. 1879-ben született, a négy polgári elvégzése után lépett Zólyomban a Máv szolgálatába. Vonatfékező, majd kalauz. 1912-ben helyezték Balassagyarmatra. Mindkét feleségét korán elvesztette. Kislányának a vasutasok országos gyűjtést szerveztek, a pénzt letétbe helyezték, a kislány gyámja pedig Huszár Aladár lett. Szécsényben nevelkedett a Vince-rendi nővérek zárdájában.

Sopron - Rongyos Gárda

Nyugat-Magyarországi felkelés

 
1921. augusztus 28-án alakult meg a Rongyos Gárda. A megfelelő katonai erőkkel még nem rendelkező Ausztria ellen fogott fegyvert, hogy megakadályozza a mai Burgenland elcsatolását.
1918. november 17-én a szociáldemokrata többségű osztrák államtanács etnográfiai elvekre hivatkozva bejelentette igényét Nyugat-Magyarországra.

Országmentő települések - Komárom

Komárom visszafoglalási kísérlete és a cseh vérfürdő

1919. május 1. csütörtök

Tartózkodva a tények véleményezésétől, csupán az események ismertetésére szorítkozva, - rögzíthető, hogy sem a két világháború közötti korszakban, sem az 1945 utáni kommunista uralom idején szót sem ejtettek ország nyilvánossága előtt a komáromi vérfürdőről.
 Ködösek az előzmények. Bécsben élő szlovák kommunista vezetők rábeszélésére járult hozzá a győri diktatórium a Komáromot megszállva tartó csehek elleni fegyveres akcióhoz.
 Mayer Lajos győri vagongyári kommunista mérnök makacsul ragaszkodott a vállalkozás végrehajtásához. Ő lett a sebtében riadózott alakulat vezetője. Csupa tizenhét-huszonkét éves fiatalember élén indult el végzetes útjára a különvonat május elsejének hajnalán, még az éjszakai sötétben.

Országmentő települések: Pozsony

Pozsonyi demonstráció és sortűz


. 1918/19-ben egy pár beavatotton kívül senki sem tudta, és ha hallotta is, akkor sem vette, vehette komolyan, hogy egy olyan város, mint Pozsony, ahol a szlovákság arányszáma 17%, (a csehek és szlovákok csak 1930-ban váltak mesterséges úton többségi nemzetté Pozsonyban, 51%-kal) átkerülhet egy addig sosem volt, idegen ország területére, méghozzá mint Csehszlovákia „szlovákiai” részének fővárosa. A pozsonyiak ezért, amikor látták, hogy a megszállás tartósnak ígérkezik, tiltakozni kezdtek a csehszlovák hatalom ellen.

A nagy háború

Az I. világháború mindennapjai


Vitéz gyarmatiak: Rákóczy István

Rákóczy István Volt nógrádi főispán-kormánybiztos, 1963. június 17-én született Lőrinciben. Jogi tanulmányait elvégezve, Nógrád vármegye szolgálatába lépett. Kormánybiztosi kinevezése előtt már több, mint harminc éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezett, majd egy évtizeden át volt a Nógrádi járás főszolgabírója.

Vitéz gyarmatiak: Vizy Zsigmond

Vizy Zsigmond


1884-ben született Farmoson, nemesi családban és 1956 szeptember 30-án hunyt el Gyöngyösön, szegényen, el nem ismerve, elfelejtve. A századfordulón szülei, id. Vizy Zsigmond és báró Kaas Etelka, Szandán vásároltak új birtokot. Gimnáziumi tanulmányait az iglói gimnáziumban végezte, ahonnan a Ludovika Akadémiára került. 1906-tól Balassagyarmaton a 16. gyalogezred II. zászlóaljnál teljesített szolgálatot.

Partnereink, segítőink

Kapcsolat: legbatrabbvarostura@gmail.com

HVIM - Balassagyarmati tagszervezet:    

Szent Korona Rádió: http://www.szentkoronaradio.com/Gere József(vasútmérnök): http://www.agt.bme.hu/balassi/gere.html
Tormay Cécile Irodalmi és Történelmi Társaság: https://www.facebook.com/tormay.tarsasag

Tormay Cécile Kör: http://tormayc.webs.com/index.html


BBK - Balassagyarmatért Baráti Kör: http://www.agt.bme.hu/balassi/Balassagyarmat - Civitas Fortissima/Legbátrabb város/:  http://www.balassagyarmat.hu/Magyar Jelen, A Nemzeti Ellenállás lapja: http://www.facebook.com/magyarjelen
Palócbetyár - Tabuk nélkül, mindig az igazat: http://palocbetyar.com/


Kuruc.info: http://kuruc.info/

Nosza.info - A szabadtéri aktivitás honlapja: http://nosza.info/