Pályázatot hirdetett a Tormay Cécile Kör

„90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk.”

Tormay Cécile és lapja — a Klebelsberg Kuno alapította — Napkelet irodalmi és kritikai folyóirat csaknem 70 éve szovjet parancsra, indexre és zúzdába került, s ezzel nemzetközileg elismert művészeink és tudósaink váltak száműzöttekké. A néhány megmentett folyóirat-példányban páratlan értékeink porosodtak a mai napig. Holott a Napkelet — már a szakma által is kimondottan — a Nyugat méltó társa. A Napkelet és főszerkesztője
2012-ben megkapta a Magyar Örökség-díjat.

A Napkelet rehabilitálása, kutatása azonban épp, hogy elkezdődött, így számos szenzációt ígér. Hozzájárul a csonka magyar irodalmi kánon kiegészítéséhez, sőt a teljes magyar kulturális hagyaték jelentős gazdagodásához.

A magas szakmai színvonalú zsűri ezt a célt szem előtt tartva azokat a fiatalokat díjazza, akik az 1923-ban induló — és a 30-as években fénykorát élő — Napkeletet vagy szerzőit, cikkeit kutató, bemutató és népszerűsítő, saját munkát igénylő, eredeti dolgozatokat nyújtanak be. A pályaműveket elsősorban a Napkelet megadott cikkei és témakörei alapján — Klebelsberg szellemiségében — irodalmi igényességgel megírva kell elkészíteni az alábbiak szerint:


A pályázattal kapcsolatos minden hiteles információt — beleértve a pontosító, kiegészítő tájékoztatást — a Tormay Cécile Kör a

www.tormayc.webs.com honlap „Pályázat” rovatában közli.


A Rákóczi Szövetség ezeket saját honlapján folyamatosan közzéteszi.

Pontosabb információ kérhető: napkelet90@gmail.com
1. A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg. Mindkét kategóriára érvényes pályázati feltételek:


a)

I. díj 100 ezer forint
II. díj 50 ezer forint
III. díj 30 ezer forint

Értékes különdíjakat és tárgyjutalmakat is kiosztunk.


b) A pályázónak figyelembe kell vennie a fentebb megfogalmazottakat. Az írásbeli pályaművek műfaja esszé, értekezés vagy tanulmány lehet;

c) Csak jeligés pályaművet fogadunk el. A pályázó jelentkezési lapját legkésőbb május 15-ig küldje el a napkelet90@gmail.com címre.

d) Egy pályázó csak egy kategóriában és csak egy pályaművel pályázhat;

e) Pályázatunkon a világ bármely részéről, de kizárólag magyar nyelven — mégpedig a pályázó(k) anyanyelvén írt — pályaművel lehet részt venni;

f) A pályaműveket villámpostán (email-en) várjuk a napkelet90@gmail.com címre.

g) Pályaműveket kizárólag a megadott határidőig és terjedelemben fogadunk el.

h) A pályázó pályaművének elküldésével egyben hozzájárul annak korlátlan és szabad publikálásához és felhasználásához.

i) Választható szakirodalom kizárólag:

a www.tormayc.webs.com honlapon az érvényes pályázati kiírásban közölt szakirodalom:

a http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=02076 oldalról — tehát kizárólag ezen internetes honlapról — letölthető bármely Napkelet évfolyam bármely száma;

www.tormayc.webs.com
honlap „Az írónőről” rovatának
Hankiss János, Horváth János, Thurzó Gábor, Hajnal István, Bánhegyi Jób írásai, Takaró Mihály Tormay és a Napkelet laudálása 2012. Magyar Örökség-díjra az MTA- n, Takaró Mihály Mátraházai Tormay-Napkelet konferenciáján elhangzott előadása:
https://www.youtube.com/watch?v=8URjXQIS4us
https://www.youtube.com/watch?v=1yPqeRMfhIk
valamint
http://takaromihaly.hu/irodalmikanon.html

j) Választható témakörök:

Az alábbi témakörökön belül a választást lehet szűkíteni vagy bővíteni: választható belőlük egy részterület is, illetve az alábbi témaköröket egymással össze is lehet kapcsolni.

— Klebelsberg Kuno életművének egyik sarokköve: a Napkelet; a Napkelet keletkezése és célja; a Napkelet fénykora; a Napkelet keresztény-konzervatív felfogása;

— Irodalmi centenáriumok és évfordulók a Napkeletben; irodalmi hagyományaink folytatása a Napkeletben; a Trianonban elszakított területek irodalma;

— Magyar történelem a Napkeletben, új történelem-látás; történelmi-történeti kutatások; páratlan magyar vonatkozású fölfedezésekről a Napkeletben;

— Az egyik legmagasabb színvonalú kritikai folyóirat: a Napkelet; irodalom-, zene-, színház, képzőművészeti kritika; Az irodalmárok és kritikusok kísérleti terepe: a Napkelet (szellem-történet, rádiózás, új nézetek és utak a művészetben stb.)


2. Az I. kategóriára érvényes pályázati feltételek

Pályázat és vetélkedő csapatok részére 2 fordulóban:


2.1. Az első fordulóban a csapatnak május 15-ig írásbeli dolgozatot kell beküldenie.


a) Ebben a kategóriában elsősorban a középiskolásokat és tanáraikat, mint iskolai, szakköri, stb. közösséget kívánjuk pályáztatni, azonban nem zárunk ki másokat sem, ha minden egyéb pályázati feltételnek megfelelnek. A csapat tehát 20 év alatti fiatalokból (akik 2013. december 31-ig nem töltik be 20. évüket) állhat, és/vagy tagja lehet 20 év alatti nem középiskolás, illetve egy 20 évesnél idősebb felkészítő személy is: tanár, könyvtáros, egyetemista, szülő, bárki, aki a témakörben hivatalosan még nem publikált könyvet vagy tanulmányt, szakcikket.

b) Az írásbeli dolgozat maximális terjedelme szóközökkel: tizenkétezer karakter.

c) A dolgozatban a források pontos helyét (a megadott szakirodalmon belül) kötelező jelölni.

d) Korábban publikált vagy pályázatra beadott pályaműveket a zsűri nem fogad el.

e) A csapat a pályamű beérkezéséről 1 héten belül visszajelzést kap. (Ellenkező esetben kérjük, érdeklődjenek utána!) Az első fordulóban továbbjutottakat legkésőbb június 10-ig értesítjük.


2.2. A második fordulóban a továbbjutottak kiválasztják maguk közül a legjobb 2-4 főt, őket küldhetik el Budapestre, a döntőbe. A döntő egy csapatok közötti vetélkedő lesz, november 16-án vagy 17-én a Klebelsberg Kuno Napok keretében.

a) A döntőben a csapat a fentiek szerinti 2-4 főből állhat, és tagja lehet egy — a fentiekben megjelölt — felkészítő személy is. A döntőbe küldött csapatra egyebekben ugyanaz érvényes, amit a 2.1. a) pont leírt.

b) A döntőben résztvevő fiataloknak a korukat igazoló okmány másolatát legkésőbb szeptember 30-ig kell elküldeniük a napkelet90@gmail.com címre.

c) A döntőre ugyanabból a szakirodalomból kell készülni, melyet fentebb megadtunk.

d) A döntő pontos helyét és időpontját legkésőbb szeptemberben közöljük. A döntőt igyekszünk olyan időpontban megtartani, hogy a messziről érkezők is könnyebben oda- illetve hazaérjenek. (Határon túliak indokolt esetben pályázhatnak utazási költségtérítésre. Ebben az esetben kérjük a kérelmet az indoklással együtt június 30-ig elküldeni a napkelet90@gmail.comcímre. Aki csak szállással tudná megoldani döntőben való szereplését, az kérjük, ugyanígy jelezze június 30-ig.)


3. A II. kategóriára érvényes pályázati feltételek

Egyéni pályázat a 18-35 év közötti korosztálynak az I. kategóriával azonos témakörben.


a) A szinopszis beadási határideje május 31.

b) A pályázat beadási határideje szeptember 1.

c) A pályázó az elmúlt 2 évben (legkorábban 2011. januárban) beadott diplomamunkájával vagy doktori értekezésével is indulhat. A pályamű terjedelme nincs korlátozva.

d) A szinopszist a pályázathoz hasonlóan, kizárólag jeligésen lehet beadni maximum 2 oldal terjedelemben.

e) A szinopszis és a pályamű beérkezéséről a pályázó 1 héten belül visszajelzést kap. (Ellenkező esetben kérjük, érdeklődjön utána!)

f) Az eredményről és a díjátadásról legkésőbb október 15-ig értesítjük. Az ünnepélyes díjátadásra Budapesten november 16-án vagy 17-én a Klebelsberg Kuno Napok keretében kerül sor.


Kelt Budapesten, 2013. február 25.