A Csehkiverésről megjelent irodalom

Gere József: A szárnyaskerék katonái
Hogyan lett Balassagyarmat a legbátrabb város ?


A Vasúthistória könyvek sorozatban jelent meg a könyv 2002-ben, a MÁV Rt kiadásában.
Ármegjelölés nélkül

Gere József, a MÁV balassagyarmati csomópontjának mérnöke, mint "amatőr" várostörténész teljes képet ad az 1919-es cseh kiverés eseményeiről, az abban kiemelkedő szerepet játszott balassagyarmati vasutasok hősiességéről. Fotókkal, életrajzzal felsorolja azokat a vasutasokat, akik életüket áldozták, családjukat kockáztatták egy olyan korban, amikor a harcok kimenetele teljesen bizonytalan volt.
Megvásárolható:
A Máv Nosztalgia Kft. Nyugati pályaudvari boltjában valamint a cég
webshopjában:
http://www.mavnosztalgia.hu/hu/shop/categories/list/2

Hausel Sándor, Tóth Tamás, Tyekvicska Árpád: Civitas Fortissima
Balassagyarmat története írásban és képekben

Kiadta Balassagyarmat Város Önkormányzata, a Nógrád megyei Levéltár és a Nagy Iván Történeti Kör 2002-ben.

239 oldalon áttekintés a város történetéről, irodalmáról, közéletéről. Rengeteg képpel, alapvetően korabeli dokumentumok felhasználásával. A sok kép gyakran zavaró, akadályozza a szöveg áttekinthetőségét és folyamatosságát. Ennek ellenére a legérdekesebb, leglátványosabb kiadvány, ami megjelent a városról.

Ára: 2650 Ft
Beszerzési hely: ismeretlen. A város egyetlen könyvesboltjában és a Tourinformnál sem található. Újrakiadása természetesen szükséges (lenne).


Barthó Zsuzsanna-Tyekvicska Árpád: Civitas Fortissima
A balassagyarmati csehkiverés korának forrásai és irodalma 

A Nógrád megyei Levéltár és Nagy Iván Történeti Kör közös kiadványa, 2000-ben jelent meg Balassagyarmaton
519 oldal + 14 oldal képanyag, benne a város térképével, ami az 1919. január 29-i csapatmozgásokat mutatja.

Aki a csehkiveréssel, az azt megelőző és azt követő időszakkal kapcsolatos eseményekről, azok egészen apró részleteiről valamit is megtudni kiván, biztosan jól teszi, ha ezt a könyvet választja. Majdnem biztosra vehetjük, hogy egyetlen írásos kordokumentum, újságcikk, jegyzőkönyv sem maradt ki ebből a könyvből, ami a történelmi eseményekkel kapcsolatos.
Ettől független nem nevezhető száraz kordokumentumnak, akit vonz és érdekel a történelem, olvasmányosnak is találhatja. Azonban bárki gazdagodhat azzal a felismeréssel is, hogy abban a tragikus átmeneti korban milyen kevésen is múlott egy ország határának a sorsa.

A könyv a Nógrád megyei Levéltártól megrendelhető, 1250 Ft-os ára örömtelien kedvező. 


2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.
Telefon/fax: (06 35) 300-745
e-mail: levbgy@enternet.hu


A balassagyarmati csehkiverés története 

1933-ban Antal Zoltán, a Nógrádvármegyei Madách Társaság tagja írta A balassagyarmati csehkiverés története c. 122 oldalas könyvet, amely 2012-ben a Polgárok Balassagyarmatért Alapítvány révén reprintkiadásként jelent meg.

A 11 fejezetből álló könyv részletesen bemutatja az 1919-es események történetét, korabeli dokumentumokkal, fotókkal, térképkivonattal, halottak, sebesültek névlistájával kiegészítve. A kötet végén az eseményekre emlékező ünnepi ódákat találunk, vagyis azokat a verseket, amelyeket a városi eseményeken szavaltak, és a korabeli sajtóban megjelentek.

A könyv megvásárlásáról az
Alapítvány facebook oldaláról szerezhető információ.
Valamint Balassagyarmaton a plébániánál található könyvesboltban.

Eszenyi László: Trianoni nemzedék 

A Magyar Világ Kiadónál 1989-ben jelent meg Eszenyi László katonatiszt visszaemlékezéseit tartalmazó 422 oldalas kötet, amely a megjelenését követő napokban 10.000 példányban azonnal elfogyott...

Az apai ág az Árpádok koráig visszavezetett, erdélyi ősnemesi család, az 1912-ben született Eszenyi László anyai ágáról annyi tudható meg a kötetből, hogy Érsekújvárban élt, francia származású építész leányaként született az édesanya.

A megyei hivatalnok apát 1914-ben vezényelték Balassagyarmatra, így fia a gyermekéveit itt töltötte, tanulmányait, a katonaiskoláig itt végezte. A könyvben több érdekes részlet olvasható az 1919-es cseh kiverés történéseiről, tanárairól és tanulótársairól, a visszaemlékezés olvasmányos stílusban érzékelteti a kor hangulatát. Legnagyobb érdeme azonban, hogy a hivatásos katonatiszti hivatást választó Eszenyi László pályafutásán keresztül őszinte és érzékletes képet kaphatunk a Trianont követő időszak hadseregének belső világára (feljebbvalóit kiváló jellemrajzokkal dicséri vagy éppen kárhoztatja), a II. világháborús előkészületekre, majd részben a frontharcokra is, hiszen Eszenyi a Kárpátokban harcolt I. hadseregnél hadműveleti vezérkari tisztként is szolgálatot teljesített.
A Szálasi puccs után is a hadsereg tisztje maradt, az orosz előrenyomulás, az általa a hadsereg végvonaglásának nevezett csapatmozgások következtében Ausztriába kerül, majd onnan Németországba.
A háború utáni élettörténetét már egy második kötete, az 1999-ben kiadott Idegenbe szakadt hazánkfia című mutatja be.
A háború végével egy bajor menekülttáborban foglalatoskodik a magyar katonák sorsával, majd az USA-ba távozik, ahol a magyar emigráció fontos személyisége lesz, többek között szervezi a washingtoni Kossuth ház létrehozását. További műve: Híven mindhalálig: az amerikai függetlenségi háború magyar hősének, Fabricy Kováts Mihály huszár ezredesnek élete és hősi halála.

Eszenyi László 2003-ban az USA-ban hunyt el.

(A könyvben Eszenyi több alkalommal említést tesz nővérére, Olgára, aki 1933-44 között a Nemzeti Színház, Belvárosi Színház közismert színésznője volt, több sikeres filmben is szerepelt. 1944 után Dél Amerikába települt, számos darabot rendezett, színészként is játszott, többek között Szeleczky Zitával, Páger Antallal. 1992-ben Sao Paulo-ban halt meg.) 


A könyv megvásárolható a különböző antikváriumokban.