Baráti Huszár Aladár

Ipolybalogon született 1885-ben, de a Bernecebaráti környéki családi birtokok miatt felvette a Baráti előnevet.


Budapesten és Genfben jogot tanult, majd a vármegyei életben kapott feladatokat. 1910-től Nógrád vármegye aljegyzője, 1913-tól tagja a Nógrád Vármegyei Nemzeti Intézet választmányának is, e szervezet a magyar nyelv és a hazafias szellem terjesztését és népjóléti célokat tűzött ki.

Az első világháborúban tartalékos tisztként vett részt - de többször kapott kitüntetést -, az összeomlás után embereivel az orosz frontról tért haza. A polgári demokratikus forradalmat nem fogadta örömmel, amikor hazatért a frontról, így írta le első benyomásait:

Tömegek soha nem látott alakjai mozogtak. Akkor tudtuk meg, hogy itt bent is felfordult minden, hogy a józanész száműzötté lett, a becsület, a hűség, a hazaszeretet, a katonai erény lenézett és kigúnyolt ostobasággá vált, és az őrület terrorja uralkodott a lelkeken.

A Károlyi- és a Berinkey-kormány pacifizmusa és főként tehetetlensége eleve szembeállította Huszár Aladárt a polgári forradalommal.


Még a polgári kormány idején, 1919 januárjában városparancsnok, és aktív vezetője volt azoknak a vasutasoknak, iparosoknak, helyi polgároknak, akik Balassagyarmatról kiverték a cseheket ill. kiemelkedően közreműködött a rend fenntartásában.

A Tanácsköztársaság idején ő bújtatta Tormay Cècile-t, akinek Bujdosó könyv című könyve a húszas-harmincas évek afféle félhivatalos álláspontját fogalmazta meg a forradalmakról.

A vörösterror elől menekülni volt kénytelen, heteket töltött a Börzsönyben és a Naszályban, de azután hazajön és feladja magát. Ennek ellenére ekkor nem, csak a Tanácsköztársaság bukásának napjaiban veszik őrizetbe, de a város széles rétegei is követelték a szabadon bocsátását a proletárdiktatúra még regnáló direktóriumától, amely végül engedni volt kénytelen.

1919-től 1932-ig egymást követően több vármegye főispánja volt, 1932-ben pedig Gömbös javaslatára Budapest főpolgármestere lett.

Amikor azonban Gömbös - éppen az ő közreműködésével - igyekezett volna megtörni a főváros autonómiáját, Huszár szembeszállt vele és lemondott. Utolsó, e pozícióban mondott beszédében az autonómiáért emelt szót; ő az utolsó választott főpolgármester, mondta, az utána következők kinevezése már önmagában is sérti az alkotmányosságot. Huszár Aladár bírta Horthy bizalmát, s azt ekkor, 1934-ben sem veszítette el.