Balassagyarmat ünnepe

Sokrétű programsorozattal ünnepelte csütörtökön a Legbátrabb Város közössége, hogy kilencvenhat esztendővel ezelőtt az elődök kiűzték a cseh betolakodókat és egy darabnyi földet megmentettek a hazának.


Reggel kilenc órakor a temető katolikus ravatalozójánál didergős, fagyos időben kezdődött az események sora. Itt a Balassi Bálint Gimnázium tanulói adtak elő műsort. Fellépett az intézmény énekkara, a tizenegyedik és tizenkettedik osztályos diákok pedig verses-prózás formában elevenítették fel a korabeli történéseket. Borenszkiné Imre Éva igazgató gondolatait a diákönkormányzat elnöke, Nagy Anna Eszter tolmácsolta a hallgatóságnak. A szónok párhuzamot vont Balassi Bálint korának törökellenes küzdelmei és a balassagyarmatiak honmentő harcai között, azzal a különbséggel, hogy míg a törökök elől sok helyen megfutottak, elmenekültek az emberek, addig az Ipoly-parti város védelmében összefogtak a polgárok, vasutasok, katonák – és győzelemmel vívták meg a létfontosságú ütközetet. Az őket segítő diákok sorában pedig később híressé vált személyiségek, így Horváth Endre grafikusművész és Ligeti Lajos orientalista is vezérszerepet vállaltak a fiatalok irányításában.

Délután egykor, a MÁV állomáson, a két vasutas hősi halott, Rózsa András és Petrovics József márványtáblájánál a Szabó Lőrinc Általános Iskola tanulói emlékeztek. Igazgatójuk, Fábián Gábor „végigfutott” a cseh betöréstől a betolakodók elkergetéséig eltelt két hét főbb fejleményein, és idézett például Horváth Sándor egykori polgármester gondolataiból, kifejezve, hogy a két világháború közötti korszakban mekkora becsben tartották a gyarmatiak, a nem is olyan távoli múlt tetteit.


A központi ünnepségen, a főtéren lévő Civitas Fortissima szobornál előbb Majer Zsolt adta elő gitáron ez alkalomra írt hazafias dalát, majd Fábri István szavalta Remenyik Sándor magyarságtudattal „átitatott” költeményét, illetve énekelt a Balassagyarmati Dalegylet is. Medvácz Lajos polgármester beszédében hangsúlyozta, az első világháború forgatagát követően három radikális rendszerváltás is történt Magyarországon, amelyet hazánk legnagyobb történelmi tragédiája, Trianon tetőzött be. Ebben a vészes időkben mutatták meg a balassagyarmatiak hazaszeretetüket, amikor összefogtak azért, hogy a város magyar maradjon. Ennek az összefogásnak méltó példája az a kézfogás, amellyel a szociáldemokrata vasutas vezető Schuch István, és a vármegye nevében a konzervatív politikus Pongrácz György 1919. január 27-én megpecsételte az együttműködését a csehek kiűzése érdekében. A polgármester megemlítette a harcok első halottjának, Czakó Balázsnak utolsó szavait is, amelyben családjának üzen, hogy szereti őket, de édes hazáját még jobban szereti. Medvácz Lajos emlékeztetett arra, hogy a gyarmatiak minden évben felállítják a vitézség kapuját, amikor megidézik Civitas Fortissima dicső napját. Külön kitért Kamarás József szerepére: a „csehkiverést” gyermekfejjel átélő férfiú a rendszerváltás idejétől haláláig vezéralakja volt a Legbátrabb Város hőseinek emlékét megőrző mozgalomnak.

A központi ünnepség végén az önkormányzatok, a civil szervezetek, a rendvédelmi szervek és a különböző intézmények képviselői megkoszorúzták a Városháza falán lévő emléktáblát.

Nyugat-nógrádi Napok - nyomán